"Children Washing the Great Buddha" — Okamoto Kiichi

$59.00
Description
×