"Children Washing the Great Buddha" — Okamoto Kiichi

$50.00
Description
×